WKS 10 PUŁK PIECHOTY

OPIS

WKS powstał około 1922 roku w Łowiczu. Klub nosił przydomek biało-niebiescy. Posiadał sekcje: lekkoatletyczna i gier sportowych, piłki nożnej, wioślarska, tenisowa, strzelecka i szermiercza. Dziesiątacy na tle innych pułków w zakresie sportu odnosili sukcesy. W 1927  pierwsza drużyna 10PP zajęła pierwsze miejsce w marszu na 10km połączonego ze strzelaniem. Swoje zawody rozgrywał na stadionie przy ul. Piotrkowskiej (dzisiejszy stadion im 10PP przy ulicy Jana Pawła II 3). Klub działał na zasadach autonomicznych. Posiadał swoją, jednolitą strukturę w postaci walnego zgromadzenia, rady, zarządu. Prowadził własną gospodarkę finansową , korzystając z darowizn oraz składek członkowskich. Składka członkowska w WKS 10pp wynosiła 1zł miesięcznie a wpisowe 15 groszy. Dziesiątacy występowali także jako klub zrzeszony  w W. O. Z. P. N. w Kutnie na poziomie B-klasy, walcząc m.in. w 1938 o awans do A klasy podokręgu. Warto wspomnieć ,że sport był  częścią uroczystości w pułku. Największe w garnizonie czyli święto 10 p. p. (26-27 czerwca) okraszone było szeregiem działań także sportowych. W czerwcu 1936 roku pułk odwiedził gen. Śmigły-Rydz. Zaprezentowano mu przy tej okazji zawody i pokazy sportowe. Całość prezentacji odbyła się na przystani Wojskowego Klubu Sportowego nad Bzurą. Generał był pod dużym wrażeniem sprawności wojskowej. Pokazy zakończono konkursem hippicznym. Pułk i klub zakończył swoją historię w 1939 r.. pułk został rozbity w Bitwie nad Bzurą. Reaktywację klubu postanowili reaktywować członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza  w ramach rozgrywek RETRO LIGI. Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty od 2008 r. kultywuje tradycje wojskowe i sportowe przedwojennej  formacji stacjonującej w Łowiczu (1921-1939 ).

INFORMACJE O KLUBIE

PEŁNA NAZWA
WKS 10 Pułk Piechoty z Łowicza
TRENER
Michał Brandt
PREZES
Piotr Marciniak
ROK POWSTANIA
1922
ADRES
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
TELEFON
602-705-362
MAIL
wks.10pp@retroliga.com.pl

DRUŻYNA

#Zawodnik
Andrzej Włodarczyk00
Bartłomiej Płuszka00
Dawid Matyjas00
Bartłomiej Wyszogrodzki00
Jan Ruciński00
Krystian Iwanowski00
Krzysztof Lebioda00
Krzysztof Wielemborek00
Łukasz Papuga00
Marcel Lepieszka00
Marcin Romanowski00
Marcin Bakalarski00
Mariusz Dymek00
Mariusz Szczepański00
Mateusz Burzyński00
Michał Brandt00
Piotr Kapusta00
Piotr Marciniak00
Piotr Paliwoda00
Piotr Płuszka00
Piotr Wiercioch00
Sebastian Cichal00
Sebastian Dominczak00

HISTORIA KLUBU

Stowarzyszenie Historyczne
im. 10 Pułku Piechoty

 powstało w 2008 roku   z grupy ludzi pasjonujących się mundurem oraz historią Łowicza z okresu II Rzeczypospolitej. Zajmujemy się głównie rekonstrukcją historyczną poprzez uczestnictwo w inscenizowanych bitwach, a także biorąc udział w różnego rodzaju ceremoniach, wystawach oraz świętach. Specjalizujemy się w rekonstrukcji plutonu łączności na poziomie pułku. “Dziesiątka”, podobnie jak sztuka ludowa, to część składowa historii naszego miasta, a celem naszym jest to, ażeby historia ta nie została zapomniana, dlatego też poprzez swoje działania pragnie przypominać i utrwalać  w świadomości wszystkich ludzi, pamięć o 10 PP, który w okresie międzywojennym związał swoje losy z Ziemią Łowicką, a w chwili próby nie szczędził krwi w jej obronie. Celem naszym jest także przywrócenie naszemu kochanemu miastu wiele tradycji jakie pułk wniósł w życie Łowicza okresu II Rzeczypospolitej.

WKS 10 PUŁK PIECHOTY

Klub sportowy stworzony przez żołnierzy 10 Pułku Piechoty. Brak jest daty dokładnego powstania. Przydomek bialo-niebiescy. W latach 1921-1925 niemal w każdym garnizonie powstały wojskowe kluby sportowe. Rozgrywały swoje mecze także z drużynami cywilnymi. Udzielały wsparcia w postaci kadry instruktorskiej. Kluby działały na zasadach autonomicznych. Posiadały swoją, jednolitą strukturę w postaci walnego zgromadzenia, rady, zarządu. Prowadziły własną gospodarkę finansową , korzystając z darowizn oraz składek członkowskich. Składka członkowska w KS 10pp wynosiła 1zł miesięcznie a wpisowe 15 groszy. KS 10PP powstał jako Wojskowy Klub Sportowy (brak dokładnej daty powstania). 1 marca 1932 roku przekształcony w Klub Sportowy i otwarty dla cywilów. Sekcja piłkarska klubu już w 1924 roku z powodzeniem rywalizowała z drużynami występującymi w A-klasie drużyn łódzkich m.in. z KS Siłą (remis 1-1 można uznać jako sukces dla młodej drużyny piłkarskiej). Posiadał sekcje: lekkoatletyczna i gier sportowych, piłki nożnej, wioślarska, tenisowa, strzelecka i szermiercza. Dziesiątacy na tle innych pułków w zakresie sportu odnosili sukcesy. W 1927  pierwsza drużyna 10PP zajęła pierwsze miejsce w marszu na 10km połączonego ze strzelaniem.

Klub piłkarski jako najbardziej popularna dyscyplina  rozgrywał swoje mecze w różne dni także w środku tygodnia. 24 lipca 1924 roku (czwartek) doszło do ciekawego chodź jednostronnego pojedynku pomiędzy W. K. S. 10pp. A Żydowskim Klubem Sportowym „Makabi” Gombin. Już po pierwszej połowie było 2-0 dla dziesiątaków. Finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 8:0 co pokazuje różnicę klas obu grających drużyn. Wyróżnieni zawodnicy z W. K. S. to: Michalak (cztery bramki), Sobczyk II (dwie bramki), Szubert (dwie bramki). W obronie na wyróżnienie zasłużył piłkarz W.K. S o nazwisku Lisikiewicz. Dzięki żołnierzom 10PP powstało pierwsze boisko piłkarskie w 1923 roku. Boisko sportowe 10PP przy dawnej ul. Piotrkowskiej – obecnie Stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty  i obiekt OSiR przy ul. Jana Pawła II wg wstępnych ustaleń na podstawie kwerendy źródłowej w przechowywanych w zasobie materiałów archiwalnych boisko sportowe 10PP powstało w 1923 r przy koszarach 10PP im S. Szeptyckiego. Wtedy to bowiem dokonano hipotecznego rozgraniczenia gruntów będących własnością Wojska Polskiego od gruntów należących do Kasy Miasta Łowicza. Pokazane jest to na znajdującym się w Aktach miasta Łowicza, sygn. 1457, k. 10 “Planie gruntów należących do Kasy m. Łowicza wydzierżawionych 10pp Wojsk Polskich na boisko sportowe”, który został sporządzony w październiku 1923 r.  inż. Franciszek Augustynek w skali 1:1000. Sprawa granic między gruntami miejskimi a gruntami wojskowymi “na których częściach jest urządzony wojskowy plac sportowy (boisko)” była przedmiotem obrad Komisji w dniu 22.10.1923 r., reprezentowanej ze strony Magistratu m. Łowicza przez ławnika Emila Balcera, a ze strony Dowództwa Garnizonu 10pp por. Andrzeja Drozda(zamordowany przez NKWD w 1940 roku). Pomiary i rozgraniczenie przeprowadził Ignacy Straube, wydelegowany z biura technicznego wspomnianego wyżej inż. Franciszka Augustynka. Wcześniej, bo w czerwcu 1923 r. udzielono Dowództwu 10PP zgodę na wydzierżawienie placu na boisko sportowe. Plac sportowy “Boisko” o powierzchni 1 hektar 80 arów i 90 m jest wpisany pod pozycja 27 do działu I księgi hipotecznej Kasy Miasta Łowicza (wg rejestru pomiarowego 32) na mocy decyzji z 20.07.1927 r.

GALERIA KLUBU:

SPONSORZY KLUBU: