Prezes Adam Szydłowski

Obecna drużyna
Hakoach
Wiek
2